Kandidaten

Antall: inntil 50 personer

Lyset flommer inn i Kandidaten fra rutede vinduer med utsyn til gården Digra og fjelltoppene i det fjerne. Rommet er holdt i de samme vakre fargeskalaene som de andre spisesalene. Det er en velkjent mann på Ringerike, kandidat Engebret Moe Færden som har gitt navn til spisestuen. Han vokste opp på Klækken og drev amtskole her mellom 1890 og 1920. Han var Herman Wildenveys lærer og svært avholdt. Utenfor hotellet finnes en bauta som er reist til hans ære. Det er hans portrett som henger på veggen sammen med hans kjepp og ransel. Naturlig henger også velkjente skogsmotiv på veggene, og Færden var da en kjent vandringsmann.

Spisestuen kan dekkes med både langbord og kambord. Spisestuene Kandidaten og Anna Colbjørnsdatter kan benyttes som en stor stue, og kan da romme inntil 100 personer.

Send forespørsel