Personvernerklæring

Din sikkerhet er viktig for oss, og vi er opptatt av å beskytte dine personlige data i tråd med gjeldene regelverk.

Denne personvernerklæringen gjelder Klækken Hotell sin behandling av personopplysninger om våre gjester. Din sikkerhet er svært viktig for oss, og vi på Klækken er opptatt av å beskytte dine personlige data i tråd med gjeldene regelverk. Vi behandler personopplysninger for å kunne tilby hotellets utvalg av varer og tjenester.

Personvernerklæringen gir deg informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, herunder hvordan hotellet behandler personopplysninger.

Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger som er oppgitt av deg, eller er samlet inn av hotellet, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i form av leveranse av tjenester og varer. Hotellet vil behandle personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende personvernlovgivning i Norge.

Klækken Hotell – behandlingsansvarlig

Klækken Hotell er ansvarlig for personopplysninger vi behandler, som du oppgir når du forespør eller bestiller et opphold, eller registrerer deg via vår hjemmeside for å motta tilbud eller nyhetsbrev. Vi har ansvaret for å overholde de pliktene som følger av reglene om personopplysninger. Du er velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig er:

Klækken Hotell

3514 Hønefoss

Telefon 32 14 00 00

E-post: hotellsjef@klaekken.no

Personopplysninger Klækken Hotell behandler om deg

Dersom du inngår avtale om å benytte en av våre hotelltjenester vil hotellet behandle personopplysninger om deg. vi samler også inn opplysninger for å kunne registrerer deg til nyhetsbrev, organisere arrangementer og for å kunne besvare dine henvendelser.

Personopplysninger er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, alder, kjønn, fødselsdato, stilling, bostedsadresse eller annen fysisk adresse, e-post, telefonnummer og annen kontaktinformasjon. Hotellet vil også kunne håndtere sensitive personopplysninger som vi må ta hensyn til i vår leveranse og som krever tilrettelegging. Det kan f. eks. være opplysninger om allergier, at du er rullestolbruker, har nedsatt syn eller hørsel.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av hjemmesiden. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsiden vår. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Som besøkende på hjemmesiden vil du som hovedregel være anonym, men vær oppmerksom på at du kan bli verifisert. Lokasjonsdata kan lagres for å optimalisere hjemmesiden, men sammenkobles aldri med brukerdata.

Dette bruker Klækken Hotell personopplysningene dine til

Hotellet bruker personopplysningene du oppgir eller som samles inn av hotellet gjennom din bruk av nettsiden til følgende formål:

For å oppfylle en avtale med deg om levering av hotelltjenester eller varer.

For å gjøre det mulig for deg å inngå avtale om å bestille opphold direkte fra hjemmesiden vår.

For å besvare spørsmål og henvendelser fra deg.

For å varsle deg om nye, eller andre varer og tjenester fra hotellet.

For å overholde gjeldende lover og regelverk.

Til formål som er beskrevet gjennom personvernerklæringen, eller er pålagt oss gjennom norske lover og regler.

Behandlingsgrunnlag

Samtykke og annet rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Klækken Hotells behandling av dine personopplysninger forutsetter ditt samtykke, eller annet rettslig grunnlag. Samtykke kan være gitt på forespørsel fra oss, eller ved at du frivillig oppgir informasjon når du bestiller eller forespør et opphold på hotellet.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å sende en e-post til hotellet. Bestemte tjenester hotellet tilbyr på hjemmesiden, som reservasjon og nyhetsbrev forutsetter at hotellet behandler bestemte typer informasjon om deg. Tilbaketrekking av samtykke kan derfor medføre at hotellet ikke kan levere ønsket tjeneste.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger kan være behandling som er nødvendig for at hotellet skal kunne overholde gjeldende lover og regelverk, som bokføringslovens krav til oppbevaring av særlige former for dokumentasjon.

Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at hotellet skal oppfylle de ovennevnte mål.

Ved individuell bestilling av f. eks. overnatting vil du motta en mail fra hotellet for å be om dine samtykker. Ved å besvare denne lagres dine ønsker på din profil, eller slettes i henhold til ovennevnte.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Klækken Hotell vil aldri dele, selge eller formidle personopplysninger om sine gjester på annen måte enn det som fremgår av personvernerklæringen. Unntak er om hotellet er pålagt å gjøre dette etter lov eller bindende rettsavgjørelse.

Klækken Hotell kan utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for hotellet, slik at hotellet skal kunne levere tjenester til deg. Dette kan være hosting av hjemmeside, leverandører av driftssystemer som hotellprogram og nyhetsbrev. Viktig å merke seg, er at leverandører og underleverandører kun kan bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for, og for å utføre sine oppgaver. Forholdet til slike leverandører og underleverandører vil reguleres gjennom databehandleravtaler med hotellet.

Sikkerhet for dine personopplysninger

Hotellet tar ditt personvern på alvor. Vi har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Dette for å hindre tap og uautorisert tilgang til personopplysninger hotellet er ansvarlig for. Dette gjelder både fysisk, teknisk og organisatorisk.

Linker til andre nettsteder

Vår hjemmeside kan inneholde linker til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir anvisning på hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Hotellet er ikke ansvarlig for slik tredjeparts nettsteder.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysningene hotellet behandler om deg. Du har rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller som følge av hotellets berettigede interesser. Hotellet kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Du kan kontakte oss for å endre eller oppdatere personopplysningene dine. Du kan også kontakte oss for å endre dine samtykker.

Dersom du mener at hotellets behandling ikke stemmer med det vi har beskrevet ovenfor, eller at vi på annen måte bryter personvernlovgivningen har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 10.oktober 2018. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i vår personvernerklæring med jevne mellomrom med tanke på oppdateringer.