The Lockdown

60 minutter med heftige teamutfordringer.

En gruppe hackere har klart å bryte seg inn på serveren deres og har låst ned alle bedriftens filer. De truer med å slette alt på 60 minutter. Hackerne er ikke motivert av penger, deres agenda er filosofisk. Hvis du og laget ditt viser dyktighet, klokskap og løser utfordringen vil dere kunne redde bedriftens filer.

Spillet er designet for å fremme samarbeid samt trekke på lagmedlemmenes individuelle styrker. De beste lagene er de som forstår styrken av et godt samarbeid, planlegger godt og fordeler arbeidsoppgaver på en god måte.

The Lockdown kan spilles hvor som helst etter ditt/deres ønske.

Film Lockdown:

https://vimeo.com/288360791/90d5f97af5

Hvorfor?
Utfordrende, morsomt og engasjerende.
Skaper samarbeid.
Alle deltar.
Kan tilpasses og spilles hvor som helst.

Pris per person kr 450,- (minstepris kr 11.000) eks. mva

Send forespørsel