Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Klækkens historie - Klækken

Klækkens historie

Historie som strekker seg tilbake til 1300-tallet.

SE VÅR TIDSLINJE

Klækken har en lang og rik historie helt tilbake til 1300-tallet. Under kan du lese om noen av de største hendelsene både i området og ved det som nå er hotellet.

1346
1346

Gårdsbruk - Skysstasjon - Banklokale - Skolestue - Hotell

Klækken Hotell har en lang og til tider dramatisk historie. Det som i dag er hotell, var opprinnelig en del av et gårdsbruk, første gang nevnt i 1346 i Diplomatarium Norvegicum. Her heter det: «Sysselmanden paa Ringerrike, Thorgilds Smidssøns Lensmand Halvard optager Vidnesbyrd om, at Asleif paa Klekkin havde bygslet 2 Øresbol i Vestrin til Olof paa Skafberud og modtaget Landskyld.”

1348
1348

Den store pesten - Svartedauden

Fra Svartedauen (1348-49) og århundrene etter nevnes Klækken i flere skriftlige kilder. Det har åpenbart vært to Klækkengårder, i 1528 satt ”Torben paa Klæcken og ”Østen paa Klecken”, og man skiller gårdene på navneforskjellen. Tidligere ser det ut til at man har talt om ”Vestergården” og ”Østergården”. Senere talte man om Nordre og Søndre Klækken. Det nåværende Øvre Klækken, ”Gjestgivergården”, senere hotell, var en del av Søndre Klækken, som ble utskilt i 1751.

1709-1720
1709-1720

Den store nordiske krig

Klækken var en gang en av Ringerikes storgårder. Gjennom denne gården dro oberst Løwen under kommando av Karl den 12. og hans svenske dragoner til møtet på Norderhov med Anna Colbjørnsdatter og de norske styrker i 1716. Et møte som ble fatalt for svenskene, ettersom Anna Colbjørnsdatter var svært spandabel med brennevinet kvelden før trefningen.

1940
1940

Klækkens skjebnetime - 16.april 1940

Klækken skulle også bli skueplass for dramatiske krigshandlinger de første dagene etter utbruddetav den 2. verdenskrig 9. april 1940. Her kjempet kaptein Lorentz Brinch og hans norske styrker en håpløs kamp mot fremstormende tyskere 16. april 1940. Tyskerne hadde stridsvogner, som de norske styrkene ikke hadde mulighet til å hamle opp med. Et tysk fly deltok også i ildgivningen. De norske styrkene måtte trekke seg tilbake for den tyske overmakten. Den dagen gikk daværende Klækken Turisthotel opp i flammer. Takket være iherdig og snarrådig innsats fra gode lokalpatrioter med forbindelser i byggevarebransjen fikk man gjenreist Klækken etter brannen i 1940 på rekordtid. I april samme år kjempet de norske styrker en håpløs kamp mot tyskerne. Hotellet var gjenreist i november 1941, men ble beslaglagt av okkupasjonsmakten i mai 1942 og brukt som fødehjem i forbindelse med ”Lebensbornprosjektet”. Først i 1945 kunne Klækken gjenåpnes som hotell. Og det er som hotell Klækken er blitt mer kjent for ettertiden.

1969
1969

Familien Carlsen tar over som eiere

I 1969 solgte søstrene Kronborg Klækken Hotell til Ruth og Finn Carlsen som senere, sammen med sine barn Unni og Finn-Ove har bygget det ut til et av landets mest profesjonelle kurs- og møtehoteller. I dag er det Finn-Ove Carlsen og hans kone Else Karine Pjåka Carlsen som eier og driver Klækken Hotell. Den kombinerte innen- og utendørs badepaviljongen er fremdeles unik i Norge, og ved den siste utvidelsen av spisesalen, er det lagt vekt på å knytte trådene tilbake til det gamle Klækken og den historie det har gjennomlevd.

swiper-bilde
swiper-bilde

Vår historie

Klækken Hotell’s historie er lang og spennende å strekker seg tilbake til 1346.

Da var Klækken en av Ringerikes storgårder. I 1969 kjøpte familien Carlsen hotellet, og utviklet det til å bli et av landets første kurs- og konferansehoteller. I dag er det Finn-Ove og hans kone Else Karine Pjåka Carlsen som både eier og drifter Klækken Hotell.

Klækken har vært benyttet til Sparebank, Amtskole og i 1833 fikk stedet gjestegiveribevilling. Fra 1928 har hotellet vært drevet som et populært turisthotell. Under krigen ble stedet skutt i brann, bygget opp igjen for deretter å bli beslaglagt av tyskerne og benyttet som fødehjem. Først i 1945 kunne Klækken gjenåpnes som hotell.